Ubezpieczenie OC w życiu prywatnym to bardzo popularny dodatek do polisy związanej z ochroną mieszkania. Pozwala zabezpieczyć się na wypadek szkód wyrządzonych osobom trzecim, na przykład, sąsiadom w bloku. Ten rodzaj polisy jest też dostępny jako osobny produkt, ale zakup w pakiecie obniża składkę ubezpieczeniową. Warto przyjrzeć się bliżej, jaki jest zakres polisy mieszkaniowej i kiedy możemy liczyć na wypłatę odszkodowania.

Dodatek do ubezpieczenia mieszkania

Podstawowa forma ubezpieczenia mieszkania obejmuje ochroną nieruchomość oraz elementy stałe, takie jak parkiet, glazura czy meble w zabudowie. Możemy się ochronić przed skutkami zdarzeń losowych, w tym pożaru, zalania lub uderzenia pioruna. Polisę można rozszerzyć, aby zabezpieczyć się przed włamaniem, kradzieżą lub przepięciem pochodzącym z instalacji elektrycznej. Jednym z dodatków występujących u wielu ubezpieczycieli jest ubezpieczenie OC w życiu prywatnym. Zabezpiecza nas przed finansowymi skutkami szkód, które nieumyślnie wyrządzimy innym osobom.

Zakres ubezpieczenia OC w życiu prywatnym

Ubezpieczyciele mogą w różny sposób kształtować zakres tego rodzaju polisy. Zazwyczaj ochroną objęte są szkody majątkowe oraz osobowe. Możemy więc liczyć na wypłacenie odszkodowania po nieumyślnym zniszczeniu mienia lub spowodowaniu obrażeń ciała sąsiada albo przechodnia na ulicy. Ubezpieczenie OC w życiu prywatnym może dotyczyć wielu czynności wykonywanych na co dzień. Warto wymienić następujące aktywności:

– amatorskie uprawianie sportu,

– hodowanie zwierząt domowych,

– opieka nad dziećmi,

– korzystanie z roweru,

– korzystanie z wózka inwalidzkiego,

– korzystanie z pokoju hotelowego.

Korzyści i ograniczenia ubezpieczenia

W związku z tym firma ubezpieczeniowa może pokryć szkody po pogryzieniu przechodnia przez naszego psa lub po spowodowaniu szkody na klatce schodowej. Na wsparcie finansowe możemy liczyć w sytuacji, gdy nasze dziecko zbije szybę w mieszkaniu sąsiada albo po zarysowaniu samochodu podczas jazdy rowerem. Inne często występujące zdarzenia to przypadkowe uszkodzenie sprzętu elektronicznego w hotelu lub spowodowanie kontuzji u zawodnika podczas meczu piłkarskiego.

Oczywiście są to tylko przykładowe sytuacje, a dokładny zakres ubezpieczenia OC w życiu prywatnym można znaleźć w OWU, czyli Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia. Jest to dokument, który musi być załączony do każdej polisy przygotowywanej przez firmę ubezpieczeniową. Bez zapoznania się z dokładnymi warunkami nie należy zawierać umowy. W przeciwnym razie może się okazać, że ubezpieczenie jest nieskuteczne lub wysokość możliwego do wypłaty odszkodowania nie odpowiada naszym realnym potrzebom.

Daniel