Dokumenty

Potwierdzenie nadania Numeru Identyfikacji Podatkowej (NIP)

 
 

Potwierdzenie zarejestrowania podmiotu jako podatnika VAT

 
 

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przewoźnika w transporcie drogowym

 
 

Zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej

 
 

Zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym regon

 
 

Skontaktuj się

(+48) 506-354-620

bigtranspruszkow@wp.pl